Egészségügy és szociális védelem

Kapcsolatok

PROGRAM
Belügyminisztérium
Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Monitoring, Tervezés-koordinációs és Felügyeleti Főosztály
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
dr. Lénárd Krisztina
krisztina.lenard@bm.gov.hu

PROJEKT
Országos Mentőszolgálat
1055 Budapest, Markó utca 22.
projekt@mentok.hu

Nyílt pályázati felhívások

PROGRAM

Program Operátor: Belügyminisztérium

Program célkitűzés:
A program célja a hazai hospice és palliatív ellátás rendszerének fejlesztése az ellátás színvonalának növelése, valamint az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében. A programkomponensek egymást kiegészítve, koherens rendszert alkotva segítik elő az elkerülhető kórházi kezelések számának csökkentését, a kórházi ápolási idő rövidülését. Szintén alapvető cél a hazai hospice rendszer különböző ellátási formáiban résztvevők (palliatív szakorvosok, ápolók, otthonápolási szolgáltatók, önkéntesek, betegek hozzátartozói, háziorvosok stb.) munkájának hatékonyabb összehangolása.

A programnak köszönhetően létrejövő rendszer a hátrányos helyzetű térségekben is képes lesz biztosítani a lakosságközeli ellátásokat, így jelentős mértékben hozzájárul az esélyegyenlőség növeléséhez. A program a forrásokat a kórházi kezelések irányából a költséghatékonyabb ambuláns járóbeteg és otthoni ellátás irányába tereli, mindeközben szem előtt tartva a betegek szükségleteit és preferenciáit. Ahhoz, hogy az érintett önállóan dönthessen a számára legmegfelelőbb ellátási módról (hol és hogyan szeretné igénybe venni az ellátást), elengedhetetlen saját és környezete megfelelő tájékozottsága az elérhető és az állapotának leginkább megfelelő lehetőségekről.

Svájci támogatás: 3,3 milliárd HUF

Nemzeti társfinanszírozás: 580 millió HUF

I. PROGRAMOMPONENS - Regionális integrált palliatív ellátási egységek kialakítása

Programkomponens Operátor: Belügyminisztérium

A programkomponens keretében kialakításra kerülnek olyan integrált palliatív ellátási egységek (palliatív mobil teamek) a pályázó kórházakon belül, melynek szakmai módszertani alapját egy hazai integrált ellátási modell jelenti.

Magyarországon Pécsett alakították ki első ízben a palliatív ellátás integrált betegellátási modelljét. Olyan új ellátási formák bevezetésére került itt sor, amelyek mintául szolgálhatnak ezen ellátási formák szélesebb körű elterjesztéséhez az országban. A pécsi integrált ellátási modell lényege, hogy a betegek mindig az aktuális szükségleteiknek, preferenciáinak és élethelyzetüknek megfelelő ellátásban részesüljenek, és ehhez az egyes ellátási formák közötti átmenetek biztosítottak legyenek.

A komponens keretében várhatóan pályázati úton kiválasztott további 7 integrált felnőtt hospice ellátási egység kezdheti meg működését (várhatóan 5 vidéki helyszínen és 2 Budapesten). Az említett felnőtt ellátó intézmények mellett létrehozásra kerülhet országosan 1 darab gyermekekkel foglalkozó integrált ellátási egység is, biztosítva ezzel a magas szintű gyermek hospice-palliatív ellátást.

A programkomponens végső kedvezményezettjei az integrált ellátási egységeket kialakító kórházak.

II. PROGRAMKOMPONENS - Integrált palliatív ellátási egységek minőségbiztosítása

Programkomponens Operátor: Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

A magyar hospice szolgálatok közösségét összefogó és képviselő Magyar Hospice-Palliatív Egyesület céljai között szerepel a hazai hospice ellátás minőségének fejlesztése, a hospice-palliatív témájú ismeretterjesztés, kutatás, szemléletformálás. Hazai ernyőszervezetként képes biztosítani a fejlesztések szakmai és módszertani összhangját. A fejlesztések megvalósításával a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület program- és komponens szinten egyaránt biztosítja a megvalósítás egységesen magas szakmai színvonalát, valamint a magas színvonalú és fenntartható szolgáltatások megteremtését.

A programkomponens végső kedvezményezettje a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület.

III. PROGRAMKOMPONENS – „Day care centre”

Programkomponens Operátor: Pécsi Tudományegyetem

A programkomponensen belül pilot jelleggel nappali palliatív ellátó központ kerül kialakításra Pécsett. A „day care center” pilot jelleggel történő kialakítása a palliatív-hospice ellátás fejlesztése terén élen járó Pécsi Tudományegyetem által kerül kialakításra, amely lehetőséget ad egy külföldön már a palliatív ellátási rendszerek szerves részeként működő ellátási forma magyarországi meghonosítására. A pilot program sikere esetén az intézmény beépülhet a hazai palliatív-hospice ellátásba. Az innovatív ellátási forma lehetővé teszi az otthon gondozott betegek egy napos ellátását, jobb tüneti menedzsmentjét, a beteg és családja pszichés támogatását, valamint az osztályos intézeti ellátás tehermentesítését.

A programkomponens végső kedvezményezettje a Pécsi Tudományegyetem.

IV. PROGRAMKOMPONENS - Otthonápolási hospice szolgálatok fejlesztése

Programkomponens Operátor: Belügyminisztérium

A programkomponens keretén belül lehetőség nyílik az otthoni hospice ellátást végző szolgálatok eszközparkjának fejlesztésére, valamint humán kapacitásának bővítésére.

A legkorszerűbb eszközök beszerzésével és további szakemberek alkalmazásának lehetőségével, illetve a meglévő kollégák kompetenciáinak bővítésével több beteg számára elérhető, a magasabb színvonalú otthoni hospice ellátás jöhet létre.

A beteg otthonában történő életvégi ellátás nemcsak a beteg és a hozzátartozók számára jelent sokkal emberségesebb körülményeket, hanem az állam számára is költséghatékonyabb, mintha mindez a fekvőbeteg ellátás keretei között történne.

Az otthoni hospice szolgálatok fejlesztése akkor lehet valóban hatékony, ha arra nem önmagában, elszigetelten, hanem az egészségügyi rendszer egészébe, és különösen a hospice-palliatív ellátási rendszerbe integrálva kerül sor. A koordinatív palliatív modellek kialakítása elősegíti a gondozói hálózat szereplőinek együttműködését, ezáltal hozzájárul az intézményi ellátás kiváltásához és biztosítja az ellátás folyamatosságát.

A programkomponens végső kedvezményezettjei az otthonápolási hospice szolgálatok.

V. PROGRAMOMPONENS - Továbbképzés és tájékoztatókampány

Programkomponens Operátor: Országos Kórházi Főigazgatóság

A programkomponens célja a szakemberek (különösen a háziorvosok vagy a kórházi onkológiai osztályok) tudásszintjének növelése hospice-palliatív témakörben kidolgozott továbbképzési programok által, a szakemberek közötti együttműködés elősegítése és a szolgáltatások hatékonyságának javítása érdekében.

 A szakma fejlődését egyetlen hospice-palliatív egyetemi tanszék segíti elő a Pécsi Tudományegyetemen. Az orvosoknak 2014 óta van lehetőségük palliatív licencvizsgát tenni. Jelenleg 110 fő rendelkezik ilyen vizsgával, azonban nem mindegyikük vesz részt a betegellátásban. Problémát jelent, hogy a palliatív-hospice ellátásban dolgozóknak mindössze egyharmada főállású. A kapacitáshiány veszélyezteti a teammunka megvalósulását, valamint az ellátás folytonosságát. A hospice-palliatív képesítéssel rendelkező szakemberek számának növelése érdekében szükséges további képzések kidolgozása, és a rezidensek, orvosok, egyéb szakemberek tájékoztatása a továbbképzési lehetőségről.

A programkomponens a szakemberek képzése mellett a lakosság tájékoztatását is célul tűzi ki. Ennek érdekében kerül kialakításra egy hospice-palliatív ellátás/szolgáltatások elérhetőségét javító online információs felület, amelynek célja a hospice palliatív ellátásra szoruló betegek és családtagok tájékoztatása, a betegek és a szolgáltatók közötti kapcsolatteremtés, valamint az időben történő megfelelő ellátás elősegítése. A felületen a betegeket gondozó családtagok is elláthatók alapvető ápolási információkkal (például betegek mozgatása, sérülések kezelése). A fejlesztések hozzájárulnak a magyar lakosság tudatosságának növeléséhez és hozzásegíti a betegeket, hogy tisztában legyenek a rendelkezésükre álló ellátási formákkal és lehetőségekkel.

A programkomponens végső kedvezményezettje az Országos Kórházi Főigazgatóság.

PROJEKT

Projektgazda: Országos Mentőszolgálat (OMSZ)

Projekt címe: Életmentő készségek fejlesztése

Projekt célkitűzése:

Az OMSZ (Országos Mentőszolgálat) által megvalósítandó projekt hosszú távú célja egy elsősegélynyújtó oktatási hálózat létrehozása annak érdekében, hogy még több élet megmenthető legyen, illetve a hosszú távú egészségkárosodások megelőzhetőek legyenek és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkenjenek.

Svájci támogatás: 3 milliárd HUF

Nemzeti társfinanszírozás: 512 millió HUF

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A projekt egymással szorosan összefüggő elemei a következők: egy online platform (honlap) létrehozása; e-learning oktatási anyagok kidolgozása; éles és oktató elsősegélynyújtó eszközök beszerzése; valamint személyes elsősegélynyújtó és újraélesztési tréningek szervezése.

A tréningekre oktatói hálózatokat alakítanak ki egyrészt iskolákban (tanárok és védőnők bevonásával), másrészt helyi szinten polgárőr önkéntesekből és postai dolgozókból.

Az oktatói hálózatoknak az elsősegélynyújtó képzésen keresztül a célcsoportok széles körét kell elérniük: diákokat, védőnőket, polgárőröket, postásokat. Az elsősegélynyújtó és életmentő képzés erősíti a cselekvési hajlandóságot és készségeket a laikus elsősegélynyújtás terén.

A nyomtatott és online anyagok, valamint a honlap -, melyen e-learning és egyéb ismeretterjesztő anyagok lesznek elérhetőek - elősegítik az egészségügyi szolgáltatások tájékozott és tudatos igénybevételét.