Egészségügy és szociális védelem

Kapcsolatok

PROGRAM
Belügyminisztérium
Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság
Nemzetközi és Európai Uniós Programok Osztálya
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
dr. Lénárd Krisztina
krisztina.lenard@bm.gov.hu

PROJEKT
Országos Mentőszolgálat
1055 Budapest, Markó utca 22.
projekt@mentok.hu

Nyílt pályázati felhívások

PROGRAM

Program Operátor: Belügyminisztérium

Program célkitűzés:
A program célja a hazai hospice és palliatív ellátás rendszerének fejlesztése az ellátás színvonalának növelése, valamint az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében. A programkomponensek egymást kiegészítve, koherens rendszert alkotva segítik elő az elkerülhető kórházi kezelések számának csökkentését, a kórházi ápolási idő rövidülését. Szintén alapvető cél a hazai hospice rendszer különböző ellátási formáiban résztvevők (palliatív szakorvosok, ápolók, otthonápolási szolgáltatók, önkéntesek, betegek hozzátartozói, háziorvosok stb.) munkájának hatékonyabb összehangolása.

A programnak köszönhetően létrejövő rendszer a hátrányos helyzetű térségekben is képes lesz biztosítani a lakosságközeli ellátásokat, így jelentős mértékben hozzájárul az esélyegyenlőség növeléséhez. A program a forrásokat a kórházi kezelések irányából a költséghatékonyabb ambuláns járóbeteg és otthoni ellátás irányába tereli, mindeközben szem előtt tartva a betegek szükségleteit és preferenciáit. Ahhoz, hogy az érintett önállóan dönthessen a számára legmegfelelőbb ellátási módról (hol és hogyan szeretné igénybe venni az ellátást), elengedhetetlen saját és környezete megfelelő tájékozottsága az elérhető és az állapotának leginkább megfelelő lehetőségekről.

Svájci támogatás: 8 millió CHF (~ 3,3 milliárd HUF)

Nemzeti társfinanszírozás: ~ 1,4 millió CHF (~ 580 millió HUF)

I. PROGRAMOMPONENS - Regionális integrált palliatív ellátási egységek kialakítása

Programkomponens Operátor: Belügyminisztérium

A programkomponens keretében hazánkban regionális szinten alakítandók ki integrált palliatív ellátási egységek kórházakon belül, melynek szakmai módszertani alapját egy hazai integrált ellátási modell jelentené.

Magyarországon Pécsett alakították ki első ízben a palliatív ellátás integrált betegellátási modelljét. Olyan új ellátási formák bevezetésére került itt sor, amelyek mintául szolgálhatnak ezen ellátási formák szélesebb körű elterjesztéséhez az országban. A pécsi integrált ellátási modell lényege, hogy a betegek mindig az aktuális szükségleteiknek, preferenciáinak és élethelyzetüknek megfelelő ellátásban részesüljenek, és ehhez az egyes ellátási formák közötti átmenetek biztosítottak legyenek.

A meglévő pécsi egység mellett további 7 integrált felnőtt hospice ellátási egység kezdheti meg működését (5 vidéki helyszínen és 2 Budapesten). Az említett felnőtt ellátó intézmények mellett létrehozásra kerül országosan 1 darab gyermekekkel foglalkozó integrált ellátási egység is a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikán, biztosítva ezzel a magas szintű gyermek hospice-palliatív ellátást.

A programkomponens végső kedvezményezettjei az integrált ellátási egységeket kialakító kórházak.

II. PROGRAMKOMPONENS - Integrált palliatív ellátási egységek minőségbiztosítása

Programkomponens Operátor: Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

A magyar hospice szolgálatok közösségét összefogó és képviselő Magyar Hospice-Palliatív Egyesület országos szinten gondoskodik többek között a hospice ellátás minőségének fejlesztéséről, a hospice-palliatív témájú ismeretterjesztésről, kutatásról, szemléletformálásról. Hazai ernyőszervezetként képes koordinálni az integrált palliatív ellátási egységek kialakítását, és biztosítani a fejlesztések szakmai és módszertani összhangját.

A programkomponens végső kedvezményezettje a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület.

III. PROGRAMKOMPONENS – „Day care centre”

Programkomponens Operátor: Pécsi Tudományegyetem

A programkomponensen belül pilot jelleggel nappali palliatív ellátó központ kerül kialakításra Pécsett. A palliatív-hospice ellátás fejlesztése terén élen járó Pécsi Tudományegyetem számára a „day care center” kialakítása egy újabb fejlesztési-fejlődési szintet jelentene. A „day care center” pilot jelleggel történő kialakítása lehetőséget adna egy külföldön már a palliatív ellátási rendszerek szerves részeként működő ellátási forma magyarországi meghonosítására. A pilot program sikere esetén az intézmény beépülhet a hazai palliatív-hospice ellátásba. Az innovatív ellátási forma lehetővé tenné az otthon gondozott betegek egy napos ellátását, jobb tüneti menedzsmentjét, a beteg és családja pszichés támogatását, valamint az osztályos intézeti ellátás tehermentesítését.

A programkomponens végső kedvezményezettje a Pécsi Tudományegyetem.

IV. PROGRAMKOMPONENS - Otthonápolási hospice szolgálatok fejlesztése

Programkomponens Operátor: Belügyminisztérium

A programkomponens keretén belül lehetőség nyílik az otthoni hospice ellátást végző szolgálatok eszközparkjának fejlesztésére. A szolgálatok által beszerzett eszközöket a betegek, családok ingyen, a későbbiekben pedig jelképes összegért (fenntartási-karbantartási díjért) vehetik igénybe. A rendelkezésükre bocsátott eszközök révén az eddig kényszerűségből kórházi körülmények között ápolt személyek is lehetőséget kaphatnak arra, hogy otthonukban maradhassanak.

A beteg otthonában történő életvégi ellátás nemcsak a beteg és a hozzátartozók számára jelent sokkal emberségesebb körülményeket, hanem az állam számára is költséghatékonyabb, mintha mindez a fekvőbeteg ellátás keretei között történne.

Az otthoni hospice szolgálatok fejlesztése akkor lehet valóban hatékony, ha arra nem önmagában, elszigetelten, hanem az egészségügyi rendszer egészébe, és különösen a hospice-palliatív ellátási rendszerbe integrálva kerül sor. A koordinatív palliatív modellek kialakítása elősegíti a gondozói hálózat szereplőinek együttműködését, ezáltal hozzájárul az intézményi ellátás kiváltásához és biztosítja az ellátás folyamatosságát.

A programkomponens végső kedvezményezettjei az otthonápolási hospice szolgálatok.

V. PROGRAMOMPONENS - Továbbképzés és tájékoztatókampány

Programkomponens Operátor: Belügyminisztérium

A programkomponens célja a szakemberek tudásszintjének növelése hospice-palliatív témakörben kidolgozott továbbképzési programok által, valamint a lakosság és a szakemberek tájékozottságának növelése. A szakma fejlődését egyetlen hospice-palliatív egyetemi tanszék segíti elő a Pécsi Tudományegyetemen. Az orvosoknak 2014 óta van lehetőségük palliatív licencvizsgát tenni. Jelenleg 110 fő rendelkezik ilyen vizsgával, azonban nem mindegyikük vesz részt a betegellátásban. Problémát jelent, hogy a palliatív-hospice ellátásban dolgozóknak mindössze egyharmada főállású. A kapacitáshiány veszélyezteti a teammunka megvalósulását, valamint az ellátás folytonosságát. A hospice-palliatív képesítéssel rendelkező szakemberek számának növelése érdekében szükséges további képzések kidolgozása, és a rezidensek, orvosok, egyéb szakemberek tájékoztatása a továbbképzési lehetőségről.

A programkomponens a szakemberek képzése mellett a lakosság tájékoztatását is célul tűzi ki, ugyanis a palliatív ellátásforma széleskörű integrációjához a közösségi gondolkodás megváltozása, a beteg családjának és az egész társadalomnak a szemléletváltása is szükséges. Ennek érdekében kerül megvalósításra egy országos tájékoztató kampány, amely növeli a magyar lakosság tudatosságát és hozzásegíti a betegeket, hogy tisztában legyenek a rendelkezésükre álló ellátási formákkal és lehetőségekkel.

A programkomponens végső kedvezményezettjei a továbbképzések szervezésére szakosodott szervezetek (állami intézmények, egyetemek, civil szervezetek, vállalkozások), akik megfelelő szakmai ismeretekkel és oktatási gyakorlattal rendelkeznek a hospice-palliatív ellátások témakörében, valamint olyan vállalkozások, amelyek kommunikációs területen gyakorlattal rendelkeznek.

PROJEKT

Projektgazda: Országos Mentőszolgálat (OMSZ)

Projekt címe: Életmentő készségek fejlesztése

Projekt célkitűzése:

Az OMSZ (Országos Mentőszolgálat) által megvalósítandó projekt hosszú távú célja egy elsősegélynyújtó oktatási hálózat létrehozása annak érdekében, hogy még több élet megmenthető legyen, illetve a hosszú távú egészségkárosodások megelőzhetőek legyenek és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkenjenek.

Svájci támogatás: 7 millió CHF (~ 2,3 milliárd HUF)

Nemzeti társfinanszírozás: ~ 1,2 millió CHF (~ 440 millió HUF)

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A projekt egymással szorosan összefüggő elemei a következők: egy online platform (honlap) létrehozása; e-learning oktatási anyagok kidolgozása; éles és oktató elsősegélynyújtó eszközök beszerzése; valamint személyes elsősegélynyújtó és újraélesztési tréningek szervezése.

A tréningekre oktatói hálózatokat alakítanak ki egyrészt iskolákban (tanárok és védőnők bevonásával), másrészt helyi szinten polgárőr önkéntesekből és postai dolgozókból.

Az oktatói hálózatoknak az elsősegélynyújtó képzésen keresztül a célcsoportok széles körét kell elérniük: diákokat, védőnőket, polgárőröket, postásokat. Az elsősegélynyújtó és életmentő képzés erősíti a cselekvési hajlandóságot és készségeket a laikus elsősegélynyújtás terén.

A nyomtatott és online anyagok, valamint a honlap -, melyen e-learning és egyéb ismeretterjesztő anyagok lesznek elérhetőek - elősegítik az egészségügyi szolgáltatások tájékozott és tudatos igénybevételét.