Szakképzés

A duális szakképzés fejlesztése kkv-k együttműködésével

Kapcsolatok

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
1038 Budapest, Váci út 191.
Szilvási Zsuzsanna
szilvasi.zsuzsanna@ikk.hu

Nyílt pályázati felhívások

Program operátor: Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK Zrt.)

A Program célkitűzése:

A szakképzésből kikerülő fiatal és felnőtt munkavállalók munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének biztosítása az ország gazdasági stabilitásának megőrzése és a szociális biztonság megteremtése érdekében. A gazdasági stabilitás megteremtésének egyik eszköze a gazdasági fejlődéshez szükséges megfelelő számú, szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás rendelkezésre állásának biztosítása, amely a szakképzésben tanulók magas szintű szakmai képzésével és a gazdaság igényeinek is megfelelő kompetenciák fejlesztésével valósítható meg.

A program stratégiai céljainak elérése – a Szakképzés 4.0 szakpolitikai stratégia már megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseivel összhangban –

· a pályaorientáció fejlesztésével és

· a projektalapú oktatás és vizsgáztatás széles körű elterjesztésével biztosítható

a leghátrányosabb helyzetű régiókban működő szakképzési centrumok bevonásával, majd a fejlesztési eredmények országos szintű elterjesztésével.

Svájci támogatás: 9 millió CHF (~ 3,7 milliárd Ft)

Nemzeti társfinanszírozás: ~1,6 millió CHF (~ 657 millió Ft)

I. PROGRAMOMPONENS

Programkomponens operátor: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

Programkomponens operátor: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

A programkomponens közvetlen célja, hogy a fejlesztést megvalósító szakképzési centrumok intézményeinek és a duális képzési partnereiknek a gyakorlatába épüljön be a projektalapú oktatás és vizsgáztatás módszertana. A projektalapú oktatás és vizsgáztatás módszertanának bevezetése a szakképzésben tanulók munkaerőpiacon elvárt kompetenciáinak fejlesztéséhez és a magas szintű szakmai tudás gyakorlatalapú elsajátításához járul hozzá.

A programkomponens végső kedvezményezettjei a Kulturális és Innovációs Minisztérium fenntartásában lévő, hazánk leghátrányosabb helyzetű régióiban található szakképzési centrumok.

II. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

A programkomponens közvetlen célja, hogy a szakképzési centrumok intézményeiben növekedjen a vállaltok részvételén, a pályaorientációban érintett szolgáltatók együttműködésén alapuló pályaorientációs tevékenységek hatékonysága. A pályaorientációs beavatkozások a tudatosabb szakmaválasztást, szükség esetén a pályakorrekciót támogatják a tanulási utak, valamint a munkaerőpiac elvárásainak, a szakképző intézményekben oktatott szakmák hatékonyabb, élményalapú megismertetésével, a tanulók pályaválasztásának közvetlen személyre szabott szolgáltatásokon, programokon keresztül történő támogatásával. A tervezett intézkedés a pályaorientációs tevékenységek hatékonyságának növelését és a tanulók várható munkaerőpiaci pozíciójának javítását eredményezi.

A programkomponens végső kedvezményezettjei a Kulturális és Innovációs Minisztérium fenntartásában lévő, hazánk leghátrányosabb helyzetű régióiban található szakképzési centrumok.