Kutatás és innováció

Kapcsolatok

PROGRAM
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzetközi Főosztály
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
dr. Schenk Borbála
borbala.schenk@nkfih.gov.hu

PROJEKT
Andrássy Egyetem Budapest
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
Wünsch Ferenc
ferenc.wuensch@andrassyuni.hu

Nyílt pályázati felhívások

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ PROGRAM

Program operátor: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Program célkitűzés:
A program hozzájárul Magyarország gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez a magyar kutatóintézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási kiválóságának és innovációs kapacitásának megerősítésével, valamint a nemzetközi partnerekkel való kutatási és innovációs együttműködés elősegítésével. Valamennyi programkomponens erősíti a magyar kutatási és innovációs közösségek kapcsolatait az Európai Kutatási Térség vezető kutatás-fejlesztési és innovációs szereplőivel és hálózataival, valamint javítja az Európai Kutatási Térség szakpolitikai célkitűzéseivel való összhangot.

Svájci támogatás: 3,98 milliárd Ft
Nemzeti társfinanszírozás: 700 millió Ft

I. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A programkomponens célja a szegedi székhelyű ELI-ALPS lézerközpont nemzetközi hálózatokba történő integrálásának elősegítése, népszerűsítése és a kutatók érdeklődésének felkeltése annak érdekében, hogy a kutatásukat ebben a létesítményben végezzék.

További cél az ELI-ALPS infrastruktúrát használó közös tudományos projektek megvalósítása, valamint a svájci know-how felhasználásával az infrastruktúra bővítése közös kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása révén. Az infrastruktúra-bővítés megvalósulhat egy meglévő svájci munkaállomás áthelyezésével, egy meglévő ELI létesítmény korszerűsítésével, vagy egy új létesítmény építésével. A programkomponens keretében lehetőség van a magyar kutatók svájci lézerberendezésekhez kapcsolódó tanulmányútjainak támogatására.

A programkomponens forrásából kutatási szervezetek, egyetemek, nonprofit szervezetek, valamint vállalkozások kaphatnak támogatást kutatási projektjük megvalósításához.

II. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Svájci partner: Innosuisse

A programkomponens célja a magyar kkv-k innovációs kapacitásának és nemzetközi versenyképességének javítása az EUROSTARS programban való részvételük elősegítésével, a magyar EUROSTARS pályázóknak nyújtott szolgáltatások minőségének javításával a svájci jó gyakorlatokból való tanulás révén, valamint a közös magyar-svájci EUROSTARS projektek számának növelésével.

A programkomponens keretében lehetőség nyílik EUROSTARS projekt-előkészítő rendezvények, közvetítői rendezvények, vállalati kiküldetések és mentorprogram támogatására.

A programkomponens végső kedvezményezettjei az innovatív kkv-kon kívül nagyvállalatok, kutatóintézetek, egyetemek és nonprofit szervezetek.

III. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A programkomponens célja a nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvétel növelése, a magyar kutatók tudományos ismereteinek bővítése, a nemzetközi hálózatokba történő beágyazódásuk elősegítése, multidiszciplináris tudományos együttműködésük támogatása.

A társadalomtudományok területén a támogatás biztosítaná a magyar kutatók aktív részvételét a nemzetközi társadalomkutatási infrastruktúrák felméréseiben, segítené a hazai adatbázisok fejlesztését, az adatbázisok kezeléséhez és archiválásához szükséges infrastruktúra kiépítését és működtetését, valamint a szükséges humánerőforrás képzését. Az orvostudományok területén pedig erősítené a kölcsönös együttműködést, valamint támogatná a társadalom számára fontos kutatási eredmények terjesztését és publikálását.

A programkomponens végső kedvezményezettjei kutatóintézetek, egyetemek, vállalkozások és nonprofit szervezetek.

IV. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Svájci Nemzeti Tudományos Alapítvány

A programkomponens célja a hosszú távú, fenntartható kutatási és innovációs partnerségek kiépítése a magyar és a svájci, valamint más nemzetközi partnerek között, különösen a Horizont Európa (H2020) keretprogramjában való közös részvétel ösztönzése céljából.

A H2020 keretében a sikeres svájci kutatóintézetekkel való együttműködés nagy lehetőségeket kínál a hosszú távú stratégiai partnerségek kiépítésére közös partnerségi projektek és közös publikációk révén. A közös részvétel az élelmiszer és mezőgazdaság, a kutatási infrastruktúra, a kutatási ösztöndíjak, az egészségügy, a közlekedés és a környezetvédelem területén a legaktívabb. Ezek a területek a partnerségi program jövőbeli fókuszterületeiként szolgálhatnak.

Cél a közös svájci-magyar kutatások támogatása, valamint a kapacitásépítés a jó gyakorlatok és a know-how cseréje, tanulmányutak, mentor és képzési programok, valamint szakértői mobilitás révén.

A programkomponens végső kedvezményezettjei kutatóintézetek, egyetemek, vállalkozások és nonprofit szervezetek.

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ PROJEKT

Projektgazda: Andrássy Egyetem Budapest

Projekt címe: Partnerség az Andrássy Egyetem Budapest és a svájci egyetemek között

Projekt célkitűzés:

A projekt hosszú távú célja, hogy erősítse az Andrássy Egyetem Budapest, mint kutatóközpont szerepét, valamint elősegítse a tudományos csereprogramokat a Svájci Államszövetség egyetemeivel.

Svájci támogatás: 290 millió Ft
Nemzeti társfinanszírozás: 51 millió Ft

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A projekt célja a kétoldalú partnerségi szempontok előmozdítása, mint például a svájci egyetemekkel, kutatóintézetekkel és elemzőközpontokkal folytatott csereprogramok, valamint olyan sajátos svájci kutatási tapasztalatok bevonása, mint a föderalizmus, a közvetlen demokrácia, Európa biztonsági kihívásai vagy a decentralizáció. A projekt széles körben kapcsolódik a Svájci Hozzájárulás témáihoz, például a gazdasági fejlődéshez.