Kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok

Kapcsolatok

Belügyminisztérium
Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Monitoring, Tervezés-koordinációs és Felügyeleti Főosztály

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
dr. Lénárd Krisztina

krisztina.lenard@bm.gov.hu

Nyílt pályázati felhívások

Program operátor: Belügyminisztérium

Program célkitűzés:

A program átfogó célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű térségekben a szociálisan hátrányos helyzetű emberek és közösségek, különösen a romák társadalmi befogadásához, amely az online szolgáltatásokhoz és a digitális infrastruktúrához való hozzáférésük javításával, valamint digitális írástudásuk növelésével valósul meg. A program megvalósítása során a hangsúly azon van, hogy a célcsoport tagjai eligazodjanak az online térben, legyenek ismereteik arról, milyen ügyeket tudnak online intézni és ki tudják használni az online szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket. Ennek eredményeként nőnek munkaerő-piaci lehetőségeik, jobban és könnyebben hozzáférnek a nyilvános online szolgáltatásokhoz, információkhoz, ezáltal nő állampolgári jelenlétük, javul életminőségük.

Svájci támogatás: 4,1 milliárd HUF

Nemzeti társfinanszírozás: 727 millió HUF

I. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Belügyminisztérium

Az online szolgáltatások elsősorban a közigazgatási, a foglalkoztatási, az oktatási és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést jelentik. Ezzel párhuzamosan a szervezetek humán kapacitásfejlesztéssel képessé válnak a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák digitális készségeinek és képességeinek fejlesztésére és az eszközhasználat és online szolgáltatások igénybevételének támogatására.

A társadalmi felzárkózási intézmények pályázati úton részesülhetnek forrásból informatikai felszereltségük fejlesztésére, a helyi munkaerő digitális kompetenciájának fejlesztésére, valamint a hátrányos helyzetű, különösen roma személyek online jelenlétének és különböző állami szolgáltatások online igénybevételének segítését célzó foglalkozások szervezésére.

A programkomponens végső kedvezményezettjei a tanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak, roma szakkollégiumok, közösségi házak, "Jó Kis helyek", "Csillag házak", "Jelenlét Pontok", valamint további, a társadalmi befogadás területén működő civil szervezetek.

II. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF)

Olyan oktatási tevékenységek tervezése és megvalósítása a cél, amelyek javítják a társadalmi felzárkózási intézmények munkatársainak digitális készségeit és elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák, digitális írástudásának növelését. A fejlesztések átfogó, a helyi tudásszinthez igazodó, gyakorlat-orientált digitális kompetenciafejlesztő képzési programot nyújtanak.

A programkomponens végső kedvezményezettjei olyan hátrányos helyzetű, különösen roma célcsoport tagok, akiknek képzését egyfelől a TEF, másfelől a helyi szervezetek munkatársai végzik.