Kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok

Kapcsolatok

Belügyminisztérium
Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság
Nemzetközi és Európai Uniós Humán Programok Osztálya

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
dr. Lénárd Krisztina

krisztina.lenard@bm.gov.hu

Nyílt pályázati felhívások

Program operátor: Belügyminisztérium

Program célkitűzés:

A program fejleszti a hátrányos helyzetű területeken élő romák hozzáférését az online szolgáltatásokhoz, valamint a társadalmi felzárkózással foglalkozó szervezetek kapacitását annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelő infrastruktúrát biztosítani a romák számára az internethez és az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Ez magában foglalja az online szolgáltatások eléréséhez szükséges számítógépeket, táblagépeket és egyéb eszközöket, beleértve informatikai hozzáférési pontok létrehozását (pl. közösségi számítógépes laborok, a szociális szolgáltatók vagy helyi szervezetek és/vagy önkormányzatok irodáin belül külön erre a célra kialakított helyiségek stb.), valamint képzési programokat.

Svájci támogatás: 10 millió CHF (~ 3,4 milliárd Ft)

Nemzeti társfinanszírozás: 1.7 millió CHF (~ 567 millió Ft)

I. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Belügyminisztérium

Az online szolgáltatások elsősorban a közigazgatási, a foglalkoztatási, az oktatási és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést jelentik. Ezzel párhuzamosan a szervezetek humán kapacitásfejlesztéssel képessé válnak a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák digitális készségeinek és képességeinek fejlesztésére és az eszközhasználat és online szolgáltatások igénybevételének támogatására.

A tervezett tevékenységek különböző képzéseket és rendszeres asszisztenciát (pl. képzett munkatársak, szociális munkások, mediátorok, stb.) biztosítanak annak érdekében, hogy a romák képessé váljanak az online szolgáltatások igénybe vételére.

A társadalmi felzárkózási intézmények pályázati úton részesülhetnek forrásból informatikai felszereltségük fejlesztésére, a helyi munkaerő digitális kompetenciájának fejlesztésére, valamint a hátrányos helyzetű, különösen roma személyek online jelenlétének és különböző állami szolgáltatások online igénybevételének segítését célzó foglalkozások szervezésére.

A programkomponens végső kedvezményezettjei a tanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak, roma szakkollégiumok, közösségi házak, "Csillag házak”, "Jelenléti Pontok".

II. PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátor: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF)

Olyan oktatási tevékenységek tervezése és megvalósítása a cél, amelyek javítják a társadalmi felzárkózási intézmények munkatársainak digitális készségeit és elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák, digitális írástudásának növelését. A fejlesztések átfogó, a helyi tudásszinthez igazodó, gyakorlat-orientált digitális kompetenciafejlesztő képzési programot nyújtanak.

A programkomponens végső kedvezményezettjei olyan hátrányos helyzetű, különösen roma célcsoport tagok, akiknek képzését egyfelől a TEF, másfelől a helyi szervezetek munkatársai végzik.