Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Kapcsolatok

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

svajcialap@ktm.gov.hu

Nyílt pályázati felhívások

Program operátor: Nemzeti Irányító Hatóság (Miniszterelnökség)

Program partner: Energiaügyi Minisztérium

Program célkitűzés:
A program hozzájárul a Nemzeti Energia- és Klímaterv megvalósításához, melynek célja, hogy a földgáz használat arányát csökkentse a megújuló energiatermelés révén. Ennek érdekében a program Magyarország különösen jó geotermikus potenciáljának magasabb fokú kihasználását és a jelenlegi geotermikus energiatermelési lehetőségek fejlesztését tűzte ki célul.

Svájci támogatás: 4 milliárd HUF

Nemzeti társfinanszírozás: 699,3 millió HUF

Programkomponensek

Programkomponens operátorok: nyílt pályázati felhívás útján kerül kiválasztásra.

 

Szemléletformálás a környezetvédelem vonatkozásában

A támogatási intézkedés során a programkomponens megvalósításába bevont civil szervezettől elvárt, támogatható tevékenységek a következők:

· a geotermikus energiahasznosítás környezetterhelési szempontból azonosítható előnyeivel kapcsolatos személyes interakciókon, tehát az érintettek bevonásán alapuló, foglalkoztató/tájékoztató rendezvények, tudásnövelő kampányok, oktatások szervezése, lebonyolítása, ilyen jellegű ismeretterjesztő kiadványok készítése,

· a programkomponens eredményeinek disszeminációja a helyi társadalom körében.

A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel szükséges integrálni a programba, az egyes megvalósítási helyszínekre összpontosítva és azokat összekapcsolva. A civil szerepvállalási tevékenységek célja a részvételen alapuló struktúrák és folyamatok megerősítése a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.