Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Kapcsolatok

Miniszterelnökség
Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

svajcihozzajarulas@me.gov.hu

Nyílt pályázati felhívások

Program operátor: Nemzeti Irányító Hatóság (Miniszterelnökség)

Program partner: Technológiai és Ipari Minisztérium

Program célkitűzés:
A program hozzájárul a Nemzeti Energia- és Klímaterv megvalósításához, melynek célja, hogy a földgáz használat arányát csökkentse a megújuló energiatermelés révén. Ennek érdekében a program Magyarország különösen jó geotermikus potenciáljának magasabb fokú kihasználását és a jelenlegi geotermikus energiatermelési lehetőségek fejlesztését tűzte ki célul.

Svájci támogatás: 12 millió CHF (~ 4 milliárd Ft)

Nemzeti társfinanszírozás: 2,1 millió CHF (~ 699,3 millió Ft)

5 PROGRAMKOMPONENS

Programkomponens operátorok: nyílt pályázati felhívás útján kerül kiválasztásra

A programkomponensek keretében a meglévő geotermikus termelő és visszasajtoló kutak kapacitásának növelése felújítás és/vagy új búvárszivattyúk telepítése, szivattyútelepek kialakítása által. Többek között a nem lakossági felhasználók szolgáltatási rendszerbe való kapcsolása valósul meg a távvezetékek és termelői hőközpontok kialakítása révén. További tervezett tevékenység a meglévő, nem távhőtermelő kutak és új kutak bekapcsolása a távhőbe távvezetékek és keringtetés kiépítésével.

A programkomponensek végső kedvezményezettjei a geotermikus kút vízjogi engedéllyel rendelkezők, és a távhőtermelői engedéllyel rendelkező szereplők.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS A MEGÚJULÓ ENERGIA VONATKOZÁSÁBAN

A programkomponensek részeként megvalósítandó szemléletformáló elem célja a megújuló energiával kapcsolatos szemléletformálás a figyelemfelkeltő kampányok által az interneten és események formájában, valamint olyan szemléletformáló program kialakítása, amely lehetőséget biztosít az általános és középiskolás diákok számára, hogy megismerkedjenek a tudatos energiafelhasználási, energiatakarékossági lehetőségekkel.

A szemléletformálás kedvezményezettjei az oktatási intézmények és a civil szervezetek.