Szervezeti felépítés

HAZAI SZERVEZETRENDSZER

Nemzeti Irányító Hatóság (NIH)
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Ez a nemzeti szintű szerv felel a Svájci Alap hazai tervezéséért, koordinációjáért és lebonyolításáért. Főbb feladatai közé tartozik az együttműködési program teljes magyarországi végrehajtásának, a szabályozás szerinti megvalósulásának felügyelete a tervezéstől kezdve a fenntartásig; az együttműködési program keretében megvalósítandó projektek és programok tervszerű előrehaladásának nyomon követése; a támogatás felhasználásához szükséges intézményi, pénzügyi és eljárási szabályok kialakítása; kifizetések teljesítése; beszámolás az előrehaladásról a svájci hatóságok részére.

Igazoló hatóság
Magyar Államkincstár

Az Igazoló Hatóság felel a pénzügyi adatok hitelességének igazolásáért az együttműködési program szintjén, melynek keretében többek között ellenőrzi a pénzügyi és elszámolási folyamatok megfelelőségét.

Audit hatóság
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Az Audit Hatóság ellenőrzi azt, hogy az együttműködési program megvalósításához
megfelelő-e a végrehajtás intézményrendszere és szabályszerűen használják-e fel a támogatást; minderről beszámol a svájci félnek.

Közreműködő szervezet
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

A közreműködő szervezet támogatja a nemzeti irányító hatóság feladatellátását adminisztratív feladatai tekintetében. Ennek keretében részt vesz a pályáztatási folyamat lebonyolításában, illetve a nyilvánossági kötelezettségek teljesítésében; kapcsolatot tart a kedvezményezettekkel; ellenőrzi a végrehajtást a jelentéstételi kötelezettség teljesítése vonatkozásában és pénzügyi szempontból; dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzéseket végez, valamint működteti a hazai informatikai rendszert.

Program operátor

A programszintű megközelítésű támogatandó területek esetében a kedvezményezetteket két fő csoportba sorolhatjuk. Elsőként a program operátorokat kell megemlítenünk, akik az egyes programok előkészítéséért, végrehajtásáért és szakmai felügyeletéért felelnek.

Programkomponens operátor

Az egyes programok komponenseinek megvalósításáért közvetlenül az egyes programkomponens operátorok felelnek, akik a program horizontális, átfogó célkitűzését támogató tevékenységcsomagok lebonyolítását végzik, együttműködve az adott fejlesztések eredményei tekintetében a végső kedvezményezettekkel.

SVÁJCI SZERVEZETRENDSZER

A Svájci Államszövetség két minisztériumon (Szövetségi Külügyminisztérium, Szövetségi Gazdasági, Oktatási és Kutatási Minisztérium) keresztül hatalmazott fel egy-egy szervezetet, hogy nevében eljárva ellássák az együttműködési program előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

Ennek értelmében a svájci fél részéről a két legfontosabb illetékes szerv a svájci Gazdasági Államtitkárság (SECO, State Secretariat for Economic Affairs), valamint a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC, Swiss Agency for Development and Cooperation), amelyek a saját illetékességüknek megfelelően felügyelik az egyes tematikus területeket. A nagyobb volumenű, infrastrukturális beruházásokat tartalmazó fejlesztések, mint például az energetikai beruházások vagy az ivóvízhálózat korszerűsítésére irányuló tevékenységek így a SECO hatáskörébe tartoznak, míg az SDC-hez tartozik többek között az egészségügyet, valamint a kutatás és innovációt érintő fejlesztések felügyelete.

Fontos szerepet tölt be az együttműködési programban Magyarországon a Svájci Hozzájárulás Hivatala, amely a budapesti Svájci Nagykövetség keretén belül működik, és a magyar intézmények és a Svájci Államszövetség közötti kapcsolattartásért felelős. A hivatal munkatársai az előző időszakhoz hasonlóan aktívan részt vesznek a közvetlen végrehajtással kapcsolatos feladatok ellátásában a kapcsolattartás mellett.

KEDVEZMÉNYEZETTEK

A rendszer legfontosabb szereplői azok a kedvezményezettek, akik az együttműködési program forrásaiból részesülve különböző típusú fejlesztéseket valósítanak meg hazánkban pályázva akár svájci, akár magyar partner együttműködésével.