Magyarország Kormánya jóváhagyta a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakára vonatkozó Keretmegállapodás szövegtervezetét

Magyarország Kormánya jóváhagyta a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakára vonatkozó Keretmegállapodás szövegtervezetét

Magyarország Kormánya is jóváhagyta a svájci Szövetségi Tanács által korábban már elfogadott Keretmegállapodás szövegtervezetét, melynek aláírását követően a svájci fél vissza nem térítendő támogatást nyújt Magyarország részére 87,60 millió svájci frank összegben, összesen 10 évre. Ehhez az összeghez Magyarország is hozzájárul, így a nemzeti társfinanszírozással együtt közel 40 milliárd Ft összegű támogatás felhasználására nyílik lehetőség.

A Svájci Államszövetség minden egyes kedvezményezett országgal külön-külön kétoldalú megállapodást köt, mely a támogatás biztosításának általános intézményi, pénzügyi és eljárásrendi feltételeit rögzíti, ez a szóban forgó Keretmegállapodás. Ez a megállapodás hozza létre a Svájci Hozzájárulás részeként működő Svájci-Magyar Együttműködési Programot, vagyis a Svájci Alapot.

Magyarországon - figyelembe véve a hazai fejlesztési szükségleteket és prioritásokat - a Svájci Alap a következő területeket támogatja:

· szakképzés;
· kutatás és innováció;
· mikrovállalkozások és kkv-k finanszírozása;
· emberkereskedelem elleni küzdelem;
· energiahatékonyság és megújuló energiaforrások;
· víz- és szennyvízkezelés;
· egészségügy és szociális védelem;
· kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok.

A kétoldalú megállapodás aláírására várhatóan még idén ősszel sor kerülhet, erről is hírt adunk hamarosan. Ezt követően kezdetét veheti a pályáztatás és az egyes programok és projektek megvalósításának időszaka.