MAGYARORSZÁGÉ AZ ELSŐ JÓVÁHAGYOTT PROJEKT

MAGYARORSZÁGÉ AZ ELSŐ JÓVÁHAGYOTT PROJEKT

Tizenhárom kedvezményezett ország közül a Nemzeti Irányító Hatóság jóváhagyását követően a svájci fél elsőként a magyarországi Andrássy Egyetem számára hagyott jóvá projektszintű támogatási forrást. A projekt célja az egyetem nemzetközi kutatóközpontként betöltött szerepének erősítése és a Svájccal folytatott tudományos csereprogramok előmozdítása több tudományterületen. A lebonyolítás idén ősszel megkezdődhet.


Projektgazda: Andrássy Egyetem Budapest
A projekt címe: Partnerség az Andrássy Egyetem Budapest és a svájci egyetemek között
Keretösszeg: 341 millió Ft (0,712 millió CHF) ebből svájci támogatás: 290 millió Ft (0,7 millió CHF), nemzeti társfinanszírozás: 51 millió Ft (0,12 millió CHF)


#svájcialap @Andrassyuni