Kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok program - pályázati felhívás társadalmi egyeztetése

A Svájci Alap II. időszakában megvalósuló „A digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciájának fejlesztése” című program keretében az alábbi pályázati felhívás társadalmi egyeztetése indul el

SM10-MIN-PC1 kódszámú, „Digitális terek rendelkezésre állása és a romák digitális kompetenciáinak fejlesztése” című programkomponens komponens elemeit végrehajtó szervezetek kiválasztása

A program fő célja a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák digitális írástudásának növelése. Jelen felhívás célja a program technikai feltételeinek megvalósítása, a helyi digitális segítő képzése és alkalmazása, valamint a célcsoport tagok számára a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kidolgozott képzéseken történő részvétel biztosítása.

A pályázati felhívásra a tanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak, roma szakkollégiumok, közösségi házak, "Jó Kis helyek", "Csillag házak", "Jelenlét Pontok", valamint további, a társadalmi befogadás területén működő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot. A pályázatok benyújtási ideje várhatóan 2024. III. negyedévében indul.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat 2024. június 30-ig küldhetik meg a svajcialap@bm.gov.hu címre.

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődök figyelmét, hogy jelen szakaszban a pályázati felhívások tartalmára vonatkozóan várjuk véleményüket. A pályázatok megvalósításával összefüggésben felmerülő konkrét kérdéseiket a pályázati felhívások meghirdetését követően, a pályáztatási szakaszban juttathatják majd el a pályázatban és a szabályozó dokumentumokban meghatározott módon.

A beérkezett észrevételeket a program Tanácsadó Bizottsága megtárgyalja, a javaslatok szerepelni fognak az ülésről készült nyilvános jegyzőkönyvben.

A pályázati felhívás tervezete, valamint a felhívás társadalmi egyeztetésre bocsátása előtt megtartott Tanácsadó Bizottsági ülés jegyzőkönyve az alábbi linken érhető el: Pályázati felhívás társadalmi egyeztetése