Lezajlott a Svájci Alap második Éves Ülése májusban

Második alkalommal üléseztek a hozzájárulást nyújtó svájci kormányszervek és a magyar Nemzeti Irányító Hatóság képviselői 2024. május 14-16. között Budapesten, a svájci-magyar együttműködés előrehaladásának értékelése és a következő év feladatainak megbeszélése érdekében.

A svájci delegáció az együttműködési program két támogatási intézkedése kapcsán helyszíni látogatáson ismerkedett meg a tervezett tevékenységek érintettjeivel. A Kutatás program kapcsán meglátogatták a szegedi ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetet, ahol dr. Szabó Gábor professzor, az intézet ügyvezetője nyújtott tájékoztatást a megalakulásukról, az ott folyó munkáról, a lézerhasznosítás eredményeiről és a virágzó nemzetközi kutatási kapcsolatokról.

A delegáció tapasztalatot gyűjtött az Emberkereskedelem elleni küzdelem program szakmai tartalmáról is, melynek keretében látogatást tettek – egy más forrásból, de hasonló tevékenységre irányuló helyszínen – a programért felelős Belügyminisztérium képviselőinek kíséretében.

A svájci delegáció az Energiaügyi Minisztériumba is ellátogatott, ahol az ivóvíz ellátás javítását és a szennyvíztisztítást célzó program szakmai partnereként közreműködő minisztériumi munkatársak mutatták be a program aktuális helyzetét, és egyeztettek a soron következő feladatokról.

Az Éves ülés keretében a svájci kormánydelegáció áttekintette a 2023-ban a megvalósítás előkészítése érdekében végzett munkát és elfogadta a teljes magyar végrehajtásért felelős Nemzeti Irányító Hatóság erről szóló jelentését.

A felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok alakulását és megállapították, hogy az együttműködés kölcsönösen előnyös mind Magyarország, mind a Svájci Államszövetség számára. A felek a tárgyalások során megállapították, hogy a támogatási intézkedések megvalósításához kapcsolódó kihívások kezelése és kockázatok csökkentése elérhető a felelős tervezéssel, az átlátható és nyilvános eljárásokkal, az intézkedések nyílt kommunikációjával mind a magyar, mind a svájci közvélemény részére, valamint a valódi párbeszéden alapuló magyar-svájci partnerségi kapcsolatokon keresztül.

null

Az ülés alkalmából a svájci delegáció tagjai, a végrehajtásban részt vevő hazai intézmények munkatársai és a támogatási intézkedések megvalósításában közreműködő intézmények meghívott képviselői Jean-François Paroz, Svájc budapesti nagykövetének vendégeként kaptak lehetőséget kötetlen formában további információ- és tapasztalatcserére az együttműködés területeinek eredményessége érdekében.

A háromnapos rendezvényről készült videó a Svájci Alap hivatalos Facebook oldalán érhető el.

 

2024.06.10.